Skarelek
Electrical installations Electrical installations Electrical installations Electrical installations

Elektrické inštalácie

Elektrické rozvodné sústavy sú rozhodujúce pre nepretržitý priebeh výroby vo vašich prevádzkach. SKARELEK Vám pomôže v renovácii vašich existujúcich zariadení a s nami zavedenými modernizáciami udržíte krok s najnovšími trendmi a vývojmi v priemysle. SKARELEK má odborné znalosti v inštalácii elektrických zariadení v širokej oblasti od jednoduchého osvetlenia, cez rôzne rozvádzače, až po automatizované zariadenia. Zabezpečujeme káblovanie, prepojovanie – správne uzemnenie, žľabovanie, podzemné káblové prepojenie, inštalačné trubice, označovanie a oveľa viac.

Naša spoločnosť má nasledujúce skúsenosti v oblasti inštalácie, testovania, riešenia problémov a opravy:

  • Káblovanie a ochrana káblov
  • Systém vedenia
  • Riadenie motorov
  • Sústava rozvádzačov
  • Ochrana nebezpečných systémov

Elektrické inštalácie sú profesionálne riadené od vzniku projektu, až po jeho dokončenie. Náš vnútropodnikový systém ponúka kompletné riešenia od vyšpecifikovania a dimenzovania káblov, cez dozor nad zákazkou, až po systémy rozvádzačov. Naši odborníci sú vyškolení na vysokej úrovni vo všet-kých oblastiach inštalácie a testovania sústavy nízkeho napätia (< 1000 V).

Môžeme realizovať montáž, premiestnenie, analýza a riešenie problémov a údržbu na širokej škále strojov a prevádzkových zariadení. Okrem toho zabezpečujeme certifikačné služby v oblasti elektrických inštalácií, osvedčenia o tom, že inštalácia bola navrhnutá, skonštruovaná, kontrolovaná a testovaná v súlade s platnými zákonmi a normami (vrátane vydania osvedčenia, kusovej skúšky, revíznej správy a vyhlásenia o zhode).

Keď potrebujete inštaláciu elektrických zariadení pre novú linku, premiestnenie výrobnej linky vo vnútri závodu, či do inej krajiny, alebo potrebujete údržbou zabez-pečiť elektrické zariadenia v prevádzkyschopnom stave, SKARELEK bude presahovať Vaše očakávania a potreby. Výber a inštalácia chybného zariadenia môžu stáť životy, čas a peniaze. Pomôžeme vám vybrať vhodné elektrické zariadenie nainštalovať a neustále ho udržiavať v bezpečnom stave. .

SKARELEK takisto poskytuje technickú podporu pre vyhodnotenie systému, opravu, obnovu a údržbu elektrických zariadení. Môžeme zaistiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadení vo vašej fabrike a poskytnúť personál na údržbu a tiež zlepšiť celkový výkon a kvalitu pomocou identifikácie a opravy nedostatkov v systéme. 
skarelek

© SKARELEK 2012