Skarelek
Electrical design and engineering Electrical design and engineering Electrical design and engineering Electrical design and engineering Electrical design and engineering Electrical design and engineering Electrical design and engineering

Elektrická projekcia a inžinierska činnosť

SKARELEK poskytuje vysokú kvalitu a precízne elektroinžinierske projektovanie a služby elektrotechnických výkresov, ktoré možno prispôsobiť individuálnym projektovým požiadavkám. Ponúkame kreatívnu kombináciu osvedčenej technológie s novými, technickými riešeniami. Výsledok je jednoduchý: nákladovo efektívne riešenie ktoré spĺňa alebo presahuje Vaše prevádzkové požiadavky. Pri navrhovaní elektrických zariadení používame najnovšie programy na vypracovanie podrobných výkresov a elektrických schém. Vytvoríme precízne, jednoduché riešenia, ktoré prinášajú spoľahlivé, cenovo priaznivé systémy.

Spoločnosť zabezpečuje kompletné riešenie od vývoja, špecifikácie systému, cez podrobný návrh, technickú štúdiu elektrického systému, tvorbu výkresovej dokumentácie, až po inžiniersku poradenskú činnosť. Súčasťou inžinierskeho projektovania je neustále hľadanie a testovanie nových výrobkov a systémov s cieľom poskytnúť najlepšie riešenia, ktoré sú špecifické pre projekt, na ktorom pracujeme pre našich zákazníkov.

Náš tím má skúsenosti s nasledujúcimi elektrickými, projekčnými a inžinierskymi oblasťami:

• Štúdia elektrickej siete (Harmonická analýza, meranie zaťaženia , analýza rušenia v sieti, analýza a korekcia účinníka, analýza porúch pri skrate , atď.)

• Elektrické schémy, dispozičné výkresy (Plán elektrických osvet-lení a rozvádzačov, výkres káblových trás, výkres elektrických panelov, výkres rozvodov, schémy zapojenia obvodu, dispozičné diagramy, riadiace obvody, rozloženie ovládacieho panelu, rozloženie napájacej stanice, výkresy, atď.)

• Elektrické rozvody

• Určenie celkového požadovaného výkonu
• Návrh a výkres rozloženia zdrojov, ističov, štartérov atď.
• Navrhovanie rozvádzačov
• Navrhovanie typu káblov, dimenzie káblov, káblových žľabov a výkres nosnej konštrukcie
• Určovanie interiéru, elektrických a elektronických komponentov

• Uzemnenie a ochrana pred bleskom

• Projekcia uzemňovacej sústavy
• Výkresy prepojení uzemňovacích jám
• Ochrana pred bleskom

• Svetelná technika

• Stanovenie intenzity svetla s požiadavkami na úsporu energie
• Rozloženie upínacích prípravkov na svetlá
• Odhad výkonu osvetlenia a určovanie počtu napájacích prvkov
• Návrh riadiaceho panelu osvetlenia
• Stanovenie veľkosti transformátora pre napájacie systémy osvetlení

• Navrhovanie elektrických zariadení

• Rôzne riešenia na projektové požiadavky v oblasti nízkeho napätia (do 1000 Volt): istenie, meranie, riadiace zariadenia, atď.

Pomocou našich elektroinžinierskych služieb Vám prinášame tieto výhody:

  • Ponúkame riešenia s elektrickými komponentmi podľa požiadavky zákazníka
  • Zabezpečíme včasné uvedenie elektrického zariadenia do prevádzky podľa plánovania
  • Pomáhame odhaliť chyby v počiatočnej fáze projektu a okamžite ich opravíme
  • Poradíme Vám pri výbere materiálu a odhadneme náklady
  • Pomáhame znížiť náklady na výrobu

 

 
skarelek

© SKARELEK 2012